Full Teaching Schedule

September 1, 2019 - 10:00am
Teaching: Gerald McCorkle
-----------------------------------------------------
September 8, 2019 - 10:00am
Teaching: Jim Marsh
-----------------------------------------------------
September 15, 2019 - 10:00am
Teaching: Fred Taylor
-----------------------------------------------------
September 22, 2019 - 10:00am
Contemplative Service
-----------------------------------------------------
September 29, 2019 - 10:00am
Teaching: Carol Bullard-Bates
-----------------------------------------------------
October 6, 2019 - 10:00am
Teaching: Meade Hanna
-----------------------------------------------------
October 13, 2019 - 10:00am
Teaching: David Hilfiker
-----------------------------------------------------
October 20, 2019 - 10:00am
Teaching: Crisely Melecio-Zambrano
-----------------------------------------------------
October 27, 2019 - 10:00am
Teaching: Meade Hanna
-----------------------------------------------------
November 3, 2019 - 10:00am
Teaching: Wendy Dorsey
-----------------------------------------------------
November 10, 2019 - 10:00am
Teaching: Betsy Edmonds
-----------------------------------------------------
November 17, 2019 - 10:00am
Teaching: Kate Lasso
-----------------------------------------------------
November 24, 2019 - 10:00am
Contemplative Service
-----------------------------------------------------
December 8, 2019 - 10:00am
Teaching: Mike Brown
-----------------------------------------------------
December 15, 2019 - 10:00am
Teaching: Marcia Harrington
-----------------------------------------------------
December 22, 2019 - 10:00am
Teaching: Kent Beduhn
-----------------------------------------------------